Folia grzewcza

FOLIA GRZEWCZA ZALETY I MONTAŻ

SEGGI CENTURY CO., LTD.  opracował technologię folii grzewczej do nowego systemu taniego ogrzewania podczerwienią. Ten rodzaj ogrzewania można zastosować wszędzie: mieszkaniu, domu, biurze, sklepie, szkołach, przedszkolach, placówkach medycznych, szklarniach czy foliach ogrodniczych. Może być to ogrzewanie podłogowe bądź ścienne albo sufitowe czy na skosach poddasza w zależności od potrzeby i wyboru. Naszą folię grzewczą można instalować podczas budowy nowych obiektów oraz w czasie remontów już istniejących. Można zmontować ją tylko np. w jednym pomieszczeniu czy na fragmencie podłogi nawet pod wykładziną czy dywanem.


Niezwykle cienka folia, tylko 0,5 mm grubości to rewo­lu­cyjny system ogrze­wania przy wykor­zys­taniu długo­fa­lowego promie­ni­owania podczerwonego. Elementem grzejnym folii Red Snake jest karbonowo-włóknista tkanina, która składa się z mies­zaniny włókien węglowych z pastą karbonu. Dzięki zasto­so­waniu tkaniny z włókna karbo­nowego zwiększa sie trwałość produktu 3 krotnie (więcej niż 30 lat) oraz wyklucza miejscowe przegr­zanie powierzchni. Folia Red Snake jest opaten­towaną tech­no­logią, jej właści­wości i cechy znacznie prze­wy­ższają alter­na­tywne formy ogrzewania.
Podsta­wowym wyznacz­nikiem jakości oraz bezpiec­ze­ństwa ogrze­wania jest zasto­so­wanie płyt miedzianych z paskiem srebra. W tech­no­logii innych produ­centów stosu­jących podc­zerwień połąc­zenia płyty miedzi i srebra, w zale­żności od czasu pracy może spowo­dować niepo­żądane iskr­zenie. Dzięki precy­zyjnej metodzie klejenia przy pomocy spec­jalnego prze­wo­dzącego polimeru folia grzewcza wyklucza pows­tanie łuku.

Przy ogrzewaniu podczerwienią nie jest ogrzewane powietrze (jak przy grzejnikach), ale nagrzewane są przegrody mieszkania czy budynku czyli ściany, posadzka, sufit oraz przebywający w pomieszczeniu ludzie. Często przy wykonywanych przez nas  pomiarach termowizyjnych, klienci się skarżą, że intensywnie grzeją powietrze w pomieszczeniu a ściany są zimne (przy właściwej ich izolacji cieplnej), Przyczyną jest to że ciepłe powietrze gromadzi się pod sufitem a zimne, wychłodzone jako cięższe opada na dół i stopy są zimne, więc spada komfort cieplny w pomieszczeniu.Warto przeczytać o analizie kosztów ogrzewania domu podczerwienią:

POLITECHNIKA KAISERSLAUTERN
Raport do projektu badawczego : „Przykładowy pomiar porównawczy pomiędzy ogrzewaniem podczerwienią i ogrzewaniem gazowym w starym budownictwie”
Kierownictwo projektu: Doktor-Inż. Peter Kosack Graduate School CVT Zespół Budowanie ekologiczne Politechnika Kaiserslautern Gottlieb-Daimler-Straße 42 67663 Kaiserslautern ; Czas trwania projektu: 1.10.2008 do 30.04.2009

Podsumowanie
W okresie grzewczym 2008/2009 przeprowadzono pomiar porównawczy zużycia energii pomiędzy ogrzewaniem podczerwienią a ogrzewaniem gazem, aby sprawdzić na tle zmiany struktury w zakresie zasilania energią zasadniczą korzyść i przydatność ogrzewania podczerwienią dla mieszkań. W powyższym badaniu można było pokazać, że ogrzewanie podczerwienią jest sensowną alternatywą w stosunku do konwencjonalnych systemów grzewczych. Przy poprawnym zastosowaniu ogrzewania podczerwienią uzyskuje się zarówno zalety przy użyciu energii a także, jeśli chodzi o koszty i bilans CO2.


Ogrzewanie podczerwienią Vs ogrzewanie gazowe w starym budownictwie (Pdf)


Przykladowy pomiar porównawczy pomiedzy ogrzewaniem podczerwienia i ogrzewaniem gazowym w starym budownictwie - full raport... (Pdf)


Budowa folii grzewczej:
Zalety stosowania folii grzewczych.

Zdrowe Ciepło

Technologia Red Snake jest źródłem zdrowego ciepła i jest biologicznie optymalna dla naszego organizmu. Promieniowanie podczerwone jest złożone z kilku rodzajów fal. Dla człowieka najcenniejsze są te z dużą długością fal. Promieniowanie podczerwone emitowane z folii grzewczej ma taką samą długość fali jak promieniowanie naszego ciała, więc przyjmuje je ono jako własne.


Antybakteryjne efekty

Folia grzewcza wykazuje działanie antybakteryjne w związku z nasyceniem powietrza anionami. Test wykonany przez Koreańskie Stowarzyszenie Promieniowania Podczerwonego pokazał skuteczność antybakteryjną na poziomie 72,6%.


Polepszenie jakości powietrza

Na podstawie wyników eksperymentu przeprowadzonego co 30 minut, okazało się, że folia grzewcza poprawia jakość powietrza o 81% w ciągu 2 godzin. Ponadto w ogrzewanym pomieszczeniu tworzy się wyjątkowy mikro-klimat, który ma pozytywny wpływ na nasze ciało przy jednoczesnym zachowaniu w pokoju wilgotności, ponieważ powietrze nie jest wysuszone. Dzięki właściwemu nagrzaniu przegród budowlanych, w pomieszczeniu panuje właściwy dla człowieka komfort cieplny i nie tworzą się ogniska pleśni i grzybów.


Brak niepożądanych skutków promieniowania elektro-magnetycznego

Folia grzewcza nie jest źródłem niechcianego promieniowania elektromagnetycznego! Istniejące elektryczne systemy grzewcze negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Powodem jest to, że fale elektromagnetyczne i związane z nimi pole elektromagnetyczne wywołują powolny przepływ krwi w tętnicach. EMS-szwajcarskie badania przeprowadzone przez SGS pokazały, że folie grzewcze nie są źródłem niepożądanego promieniowania elektromagnetycznego.


Znaczne oszczędności energii i brak kosztów konserwacji

Ogrzewanie na podczerwień jest ekonomiczne bardziej korzystne niż inne alternatywne formy ogrzewania. W porównaniu do konwencjonalnych grzejników elektrycznych, możemy osiągnąć oszczędności ekonomiczne do 40%. Nie ma strat ciepła związanych z przesyłem medium grzewczego. Koszty serwisu i konserwacji są praktycznie zerowe. Oczywiście mieszkanie czy dom powinno być właściwie zaizolowane cieplnie, by nie było strat ciepła przez przegrody i występowania mostków cieplnych. Możemy to pomóc sprawdzić przy pomocy badania termowizyjnego.


Żywotność ponad 30 lat

Unikalna opatentowana technologia ogrzewania podczerwienią firmy SEGGI CENTURY CO.,LTD.  umożliwia korzystanie z folii grzewczej przez ponad 30 lat. Jako jedni z nielicznych na rynku UE mamy do zaoferowania niezawodny system ogrzewania o żywotności wiele razy dłuższej niż inne alternatywne formy ogrzewania.


Wysoka szybkość ogrzewania

Tylko 5 minut potrzeba folii grzewczej do osiągnięcia maksymalnej pożądanej temperatury. W przeciwieństwie do systemu podgrzewania wody nie wymaga wstępnej obróbki do jej ogrzania.


Gwarancja 25 lat

Gwarancja na okres 25 lat stosuje się tylko do folii Red Snake. Producent lub dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego obchodzenia się i zmian struktury folii.
 Rozkład temperatur przy różnych ogrzewaniach.
Szeroki zakres zastosowań

Technologia folii grzewczej nadaje się jako podstawowe ogrzewanie lub jeśli to konieczne, jako ogrzewanie uzupełniające we wszystkich typach budynków. Technologia folii grzewczej nie jest ograniczona w wyborze nawierzchni. Jest ona stosowana w każdym typie, niezależnie od tego, czy są to:Folia grzewcza może być zainstalowana nie tylko na podłodze, ale także na suficie i ścianach, co świadczy o uniwersalności tego produktu. Nasze systemy folii grzewczej montowane są w:


Zobacz Kartę techniczną Folii grzewczej Red Snake:

Karta techniczna Folii grzewczej Red Snake (Pdf)


Faktura klienta pokazująca oszczędność prądu i ogrzewania przy zastosowaniu fotowoltaiki i systemu grzewczego-folii grzewczej Red Snake-Rozliczenie za drugie półrocze 2016 roku. 6 miesięcy korzystania z CO, CWU, światła, agd, RTV i pozostałych urządzeń elektrycznych za 160 zł .

Faktura (JPG)


Szybkość montażu i demontażu

Technologia ogrzewania podczerwienią Red Snake jest bardzo popularna ze względu na prosty i szybki montaż systemu. Sam montaż nie jest podporządkowany innymi budowlanymi ograniczeniami. Instalacja odbywa się na każdej suchej powierzchni, niezależnie od kształtu i wielkości ogrzewanych pomieszczeń. Ponadto folia grzewcza ma możliwość ponownego użycia.
Nasza strona używa ciasteczek (cookies). Pomagają nam one udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookies.
Wszystkie prawa zastrzeżone webdesign.